ხუროს სამუშაოები

როდესაც საქმე ეხება სადურგლო და ხოროს სამუშაოებს ბევრის აზრით ფუნქცია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დიზაინი. მიუხედავათ ამ აზრისა ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ დიზაინი და საგნის დანიშნულება ერთმანეთთან განუყოფლად არიან დაკავშირებულნი და  ნებისმიერი  საგანი შეიძლება გაუმჯობესდეს  ინდივიდუალური მიდგომის მეშვეობით.

მომსახურება>

<უკან

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *